VERGOEDINGEN & TARIEVEN

Orthopedagogisch advies en/of begeleiding                                                             € 80,- per uur

Een observatie (incl. evt. tijdsteekproef en een kort verslag)                                  € 165,- per observatie                                                                        

Individueel Onderwijskundig Onderzoek (Beelddenken)                                          € 575,-

(incl. intake, 2x afname Wereldspel. verslag en nabespreking)      

Wereldspel (incl. intake en kort verslag/nabespreking)                                            350,- 

 

Ander onderzoek op aanvraag / nader overeen te komen

 

Training LEREN LEREN VO (1 dag = 6 uur)                                                                       € 425,- per deelnemer 

Training LEREN LEREN PO (6 x 75 minuten)                                                                    nader overeen te komen met de school

 

 

 

 

 

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor orthopedagogische hulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere (tot 18 jaar) woont. 

Verwijzing naar mijn praktijk voor Jeugdhulp is in Almere mogelijk door Jeugdgezondheidszorg (JGZAlmere.nl/4-12-jaar) of een sociaal team in uw gemeente. Er kan in de meeste gevallen een PGB aangevraagd worden.

Uiteraard is het ook mogelijk zelf de zorg te betalen. De gemeente is dan niet op de hoogte van de aanmelding.
Wanneer er sprake is van niet-verzekerde zorg, ontvangt u de nota’s rechtstreeks van ons. Deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de gemeente. Afhankelijk van de polis van uw zorgverzekering zou het mogelijk kunnen zijn om (een gedeelte van) deze kosten te declareren. Dit kunt u nakijken in uw polis of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Kosten van onderzoek en/of behandeling die in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket, dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.