BEROEPSVERENIGINGEN

NVO/SKJ

Praktijk Kind Uniek is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en werkt volgens de Beroepscode van de NVO.

Ook zijn wij geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over het functioneren van de orthopedagoog, bespreek dit dan als eerste met de orthopedagoog zelf. Zij zal dan samen met u zoeken naar een oplossing. Waar nodig wordt hierbij een collega betrokken.

Blijft de klacht bestaan dan kunt u overwegen om een officiële klacht in te dienen bij de beroepsvereniging NVO. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de orthopedagoog tijdens het uitoefenen van het beroep.