PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

De ontwikkeling van uw kind kan vragen oproepen. Psychodiagnostisch onderzoek kan worden ingezet om antwoord te krijgen op verschillende hulpvragen die te maken hebben met bijvoorbeeld de intelligentie of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind maak ik gebruik van verschillende soorten onderzoeksmiddelen. Dit kunnen zowel genormeerde tests en vragenlijsten zijn als observaties, gesprekken of projectief materiaal. Psychodiagnostisch onderzoek is onder andere mogelijk bij vragen over intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Ik geef in het verslag en in de nabespreking van het onderzoek met ouders en/of school handelingsgerichte adviezen op basis van de onderzoeksgegevens. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag wat uw kind nodig heeft om weer in zijn of haar eigen, unieke kracht te komen.