BELBIN TEAM TOPPERS

Kunnen samenwerken

In het bedrijfsleven wordt het Belbin teamrolmodel wereldwijd al tientallen jaren ingezet bij assessments, job coaching en teambuilding. Het model geeft inzicht in jouw persoonlijkheid en die van de ander, maar leert je ook om met gerichte tools effectief te communiceren met jezelf en de ander.

De Team Toppers methodiek is gebaseerd op het officiële Belbin teamrolmodel
De vele werkvormen, spelen, verhalen en het Team Toppers bordspel  zijn geschikt voor teams/groepen van alle leeftijden. Met de Team Toppers methodiek zijn de Belbin teamrollen op een toegankelijke manier te introduceren binnen een groep. Spelenderwijs zien en ervaren kinderen dat diversiteit (anders zijn) juist bijdraagt aan het groepssucces. 

De meerwaarde van verschillen zien

Er is in onze maatschappij veel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van mensen. Hoge cijfers halen op school, presteren op je werk. Maar… mensen zijn meer dan de som van hun individuele prestaties. Je hoeft niet compleet te zijn; je hoeft niet alles te kunnen. Juist in relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van een team/groep. Tegelijkertijd heeft iedereen ook acceptabele zwakheden. Door echt samen te werken en elkaars verschillen te kennen en te benutten, kom je verder.

Het Team Toppers bordspel maakt de Belbin teamrollen inzichtelijk. Spelers ervaren hoe belangrijk effectief samenwerken is. De tijdsduur van dit spel kan naar wens worden bepaald: van 30 minuten tot vele uren verspreid over meerdere dagen. Tijdens het spelen komen zowel de talenten als de acceptabele zwakheden van spelers en een team/groep naar voren. Onderhandelen, naar elkaar luisteren, doorzetten, analyseren, sfeer bepalen, observeren… het komt allemaal aan de orde. Waar de één goed in is, kan voor de ander een gruwel zijn. Al spelende krijgen teams/groepen grip op hun individuele en gezamenlijke talenten en mogelijkheden en nog belangrijker: leren ze die van elkaar te waarderen en begrijpen. De Team Toppers methodiek legt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en respectvol samengaan.

Het Belbin teamrollenmodel kan gebruikt worden om verborgen samenwerkingsobstakels binnen een team, gezin of groep zichtbaar te maken. Met behulp van de Team Toppers kaarten wordt direct duidelijk welke teamrollen er actief zijn en hoe anderen jou en elkaar ervaren.

Team Toppers in het onderwijs

De Team Toppers methodiek kan in de klas een waardevol instrument zijn om leerlingen bewust te maken van elkaars inbreng in de groep. Echt `gezien` worden om wie je bent en leren dat we elkaar nodig hebben om te groeien als groep en als mens is sfeerbepalend en draagt bij aan de veiligheid in de groep. Zie hier het artikel in het onderwijsblad Bij de les “Betere samenwerking met de teamrollen van Belbin” van juni 2016. 

Inzicht krijgen in de eigen capaciteiten en mogelijkheden is tevens een zinvolle basis voor beroepskeuze en/of carrière- studieswitch.