BEGELEIDING

Individuele begeleiding

Praktijk Kind Uniek biedt kortdurende begeleiding aan kinderen en jongeren bij diverse problemen zoals gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Deze begeleiding vindt individueel plaats. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie (bijvoorbeeld ACT4kids). 

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding kan (indien gewenst of meer geschikt) ook in groepsverband plaatsvinden. Het zal dan in het algemeen gaan om groepjes van maximaal vier kinderen/jongeren. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties, (h)erkenning en delen van gevoelens kan in dit soort situaties helpen. Hierbij zal voornamelijk ACT4kids ingezet worden. 

Begeleiding Leren Leren

Praktijk Kind Uniek biedt ook begeleiding bij leerproblemen. Dit kan zowel op individuele basis als in een klein groepje van maximaal 6 kinderen / jongeren. Bij deze begeleiding wordt uitgegaan van de Leren Leren Methode.

Samenwerking

Begeleiding van kinderen binnen Praktijk Kind Uniek vindt plaats in nauwe samenwerking met het kind en de ouders/verzorgers. Samen kijken we naar mogelijkheden om uw kind op een goede manier te laten ontwikkelen.

Indien nodig / gewenst wordt ook de school betrokken. Dit zal met name zo zijn wanneer de problemen de schoolse ontwikkeling beïnvloeden.

Waar vindt de begeleiding plaats?

Naast begeleiding in de praktijk zijn soms andere vormen van begeleiding nodig zoals begeleiding op school. De orthopedagoog bekijkt samen met het kind, de ouders/verzorgers en indien nodig de betrokkenen vanuit school welke aanpak het meest zinvol is.