BEELDDENK ONDERZOEK

Het op tijd signaleren van de denkvoorkeur van een kind bij leerproblemen is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het tiende levensjaar nog volop bezig om het talige vermogen te ontwikkelen. Met de juiste (visuele) begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen en lukt het vaak wel. In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOOB) te diagnosticeren, zodat er gerichte begeleiding kan plaatsvinden. De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer een dagdeel duurt.

IOOB

1. Het onderzoek start met het Wereldspel,  een non-verbaal instrument waarmee de denkvoorkeur wordt vastgesteld.
2. Het pedagogisch/didactische onderzoek meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip, spelling.
3. Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
4. De oog screening geeft aan of de beide ogen goed samenwerken.
5. De leerstijlen test geeft de beste manier van leren aan.
6. De non-verbale intelligentie test en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.

Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.

Wereldspel

Indien er geen andere(hulp)vragen spelen, kan ook alleen het Wereldspel afgenomen worden. Hiervan wordt dan een kort verslag gemaakt.