SABINA

Sinds 2001 ben ik werkzaam in het basisonderwijs, eerst als leerkracht, later als intern begeleider. In 2018 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs merkte ik dat mijn passie ligt bij kinderen die net even iets meer nodig hebben. Wat extra aandacht, een knipoog ten teken dat ik hem of haar zie, een uitdagende opdracht, een andere uitleg van die lastige rekensom of een gesprekje na schooltijd.

In mijn werk als orthopedagoog vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij dat wat er al goed gaat om van daaruit te kijken naar wat het kind nog nodig heeft. Hiervoor is uw input als ouder(s)/verzorger(s) en vaak ook de input van de school erg belangrijk.

Ik kijk er naar uit om vanuit Praktijk Kind Uniek uit te zoeken wat het is wat uw kind nodig heeft en om daarna met uw kind aan de slag te gaan, zodat hij/zij weer volledig in zijn/haar kracht komt te staan.